Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ile ilgili yönetmelik 1 Ocak 2018’de yürürlülüğe girdi.

Veri anonimleştirilmesi, veriler başkalarıyla eşleştirilse bile hiçbir durumda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hale getirilmesini ifade eder.

Derin bir uzmanlık gerektiren otomatik anonimleştirme çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.